matara white2

STM Tukee90 neg

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Keski-Suomen keskussairaalassa ja Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

Vuoden 2018 aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty kokemusasiantuntijapohjaisia selvityksiä ja kokeiluja, joiden mukaan mm. potilaat kaipaavat hoitojaksojen aikana kohtaamista ja kuulluksi tulemista myös arjen tukemiseen. Lisäksi potilasjärjestöjen kokemusten mukaan kriittisissä pisteissä (sairastuminen, hoitojen päättyminen sekä sairauden uusiutuminen) potilaat kaipaavat enemmän tukea ja kohtaamista, jota esim. vapaaehtoiset voisivat tarjota. Tämä tarve korostuu entisestään uuden Keski-Suomen Sairaala Novan, valmistuessa (2020), jonka yhden hengen huoneissa ei vertaiskontakteja ja kohtaamisia synny luonnostaan potilaiden välillä. OLKA® -pisteiden (Mataran ja keskussairaalan) kautta tavoitetaan ihmisiä ennen sairaalajaksoa, sairaalajakson aikana sekä sen jälkeen. OLKA® :ssa asiointi ei edellytä diagnoosia.

OLKA® antaa pisteiden kautta toimiville vapaaehtoisille ja järjestöille valmiuksia sairaalaympäristössä toimimiseen, potilaiden kohtaamiseen sekä järjestöpalveluista tiedottamiseen että niihin ohjaamiseen. OLKA® mahdollistaa monia erilaisia vertais- ja vapaaehtoistehtäviä sairaalassa (kuten, aula-avustaminen, juttukaverina toimiminen, vertaistukeminen, esiintyminen, satujen lukeminen lapsille tai OLKA® -pisteen toimijana toimiminen), joihin voi osallistua vapaaehtoisvalmennuksen jälkeen. Valmennuksia ja tapaamisia järjestetään säännöllisesti ympäri vuoden. OLKA® toiminnan tavoitteena on kehittää vapaaehtois- ja järjestötoiminnan käytäntöjä potilaiden ja omaisten tueksi sekä tiedottaa myös ammattilaisia potilaille suunnatuista arjen tukipalveluista.

Jyväskylässä OLKA® toteutetaan Kansalaistoiminnankeskus Mataran ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä. OLKA® -toiminta on kehitetty Etelä-Suomessa HUS:n ja EJY ry:n toimesta. Mukana OLKA® -verkostossa on useita paikkakuntia ympäri Suomea.

Toiminta käynnistetään kevään 2019 aikana, kun STEA:n avustusehdotuksesta on tullut virallinen päätös.

OLKA ympyra logo 002

STM Tukee90 matara white2 kyt white