Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

“Oon saanut enemmän ymmärrystä kuin monesta muusta paikasta ja asioita ollaan tekemässä nimenomaan mun hyväkseni eikä käsitellä massana.”

“Tuntui tosi henkilökohtaiselta, ja koin että oikeasti välitettiin. Valmentajia kun vieläkin näkee niin ovat aidosti kiinnostuneita. Oikeasti välittävä meininki.”

“..miettinyt sitä ihmisläheisyyttä myös omassa työssään, että miten kuunnella ja viedä asiakkaan ideoita eteenpäin, sitä asiakaslähtöisyyttä ”

Yhteiskunnassamme tehtyjen päätösten myötä sosiaalisia palveluja on typistetty pala palalta. Palveluista karsiminen on synnyttänyt osaltaan kohtaamattomuuden kulttuurin. Syntynyt kulttuuri lisää syrjäytymistä ja vähentää nuoren mahdollisuutta tulla kuulluksi ja osalliseksi itseä koskevissa asioissa.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n nuorten työllistymistä edistävässä valmennus-hankkeessa osallistujille toiminnan keskeisin sisältö on ollut se, että he ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi omana itsenään. Osallistujille toteutetun palautekyselyn tulos vahvisti käsitystämme ilmiöstä, jossa kohtaamisen merkitys eri organisaatioissa on vähentynyt.

Nuorten palautteet konkretisoivat sen mikä on yhteiskunnassamme ollut nähtävillä jo pidemmän aikaa. Kohtaamattomuus näkyy ihmiseen keskittymättömyytenä ja annetun ajan vähyytenä. Kohtaamisen haasteeseen on puututtava nyt ja mietittävä toimivia ratkaisuja sote-ja maakuntauudistusten mukana tuomaan palveluiden yhteensovittamisen haasteeseen.
Ratkaisu kohtaamattomuuden haasteeseen on meissä kaikissa. Yhteiskuntaa on tarkasteltava uusin, avoimin silmin ja pohdittava ketkä kaikki voivat olla mukana ratkaisemassa yhteiskuntamme haasteita. Uskommekin, että tulevaisuudessa yhteistyötä on tehtävä yhä laajemmin yli sektori- ja hallintorajojen. Tälläkin hetkellä 3. sektorilla on tartuttu kohtaamattomuuden haasteeseen. Järjestösektorilla on todellinen KOHTAAMISVAARA!

Tämä on tärkeä viesti sinulle äänestäjä, valitse viisaasti, äänestä kohtaamisen puolesta!

Kyt ry, Nuovo-hanke
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä
Heidi Pasanen ja Tuuli Sahi
0401512249

 

kyt nuovo kuje stea