Kommunikaatiokuvia joilla tuetaan nuorten osallistumista.
Kommunikaatiokuvia joilla tuetaan nuorten osallistumista.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n Tuu mukaan -hankkeessa kehitetään mielekästä ja esteetöntä vapaa-ajantoimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Puolentoista vuoden aikana hankkeessa on tunnistettu ja onnistuttu purkamaan nuorten osallistumisen esteitä. Samalla on luotu toimintaa sekä tuotu tapahtumia ja palveluita paremmin erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ulottuville.

Hankkeessa on opittu, että esteettömyys on paljon muutakin kuin fyysisen ympäristön suunnittelua. Pienillä teoilla moni toimija voi avata toimintaansa entistä paremmin erilaisille erityisryhmille.

Tässä Tuu mukaan -hankkeen viisi vinkkiä osallistujien moninaisuuden huomioivaan toimintaan:

  1. Viesti toiminnasta selkeästi ja saavutettavasti

Saavutettava viestintä on selkokielistä ja kohderyhmän huomioivaa. Monikanavaisuus tukee viestin saavuttamista. On myös hyvä huomioida, että joskus viesti tulee saavutettavaksi toisten ihmisten kautta. Viestinnässä kannattaa tuoda esiin, että toiminta on suunniteltu esteettömyys ja erityisryhmät huomioiden. Osallistumisen kynnys madaltuu, kun tapahtuman esteettömyystiedot ovat selkeästi esillä. Samalla viestitään, että erityistarpeinen ihminen on aidosti tervetullut toimintaan.

  1. Kutsu osallistujia suunnittelemaan toimintaa

Toiminnan järjestäjä ei voi aina etukäteen tietää, millaisia ihmisiä toimintaan osallistuu ja millaisia mahdollisia erityistarpeita heillä on. Ottamalla kohderyhmän edustajia mukaan toiminnan suunnitteluun pystytään hahmottamaan paremmin, miten osallistumisen esteitä päästään purkamaan. Yhteissuunnittelua voidaan toteuttaa osana toiminnan rakenteita tai erillisinä tapahtumana. Yhteissuunnittelun keinoin on mahdollista tuottaa entistä mielekkäämpää ja moninaisuuden huomioivaa toimintaa. Samalla osallistujien merkityksellisyyden ja osallisuuden tunne vahvistuu.

  1. Huomioi vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat

Kommunikaatio on avain sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallisuuteen. Mahdollistamalla vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä avataan toimintaa laajemmalle joukolle erilaisia ihmisiä. Hyväksi havaittuja menetelmiä Tuu mukaan -toiminnassa ovat esim. kuvakommunikaation hyödyntäminen ja kommunikaatiotulkkaus. Tärkeintä on kuitenkin varata riittävästi aikaa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, että eri tavoin kommunikoivien ihmisten välinen ymmärrys mahdollistuu.

  1. Luo turvallinen tila kaikille

Turvallisen tilan periaate alkaa jo vakiintua osaksi useimpien toimintojen ja tapahtumien toimintakulttuuria. Kyse on yhdenvertaisen ja syrjimättömän sosiaalisen ympäristön luomisesta. Käytännön keinoja turvallisen tilan luomiseen ovat etenkin häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen puuttuminen sekä stereotyyppisten oletusten välttäminen toisen ulkonäön tai taustan perusteella. Turvallista tilaa luodaan yhdessä osallistujien kanssa sosiaalisin säännöin. Suurin valta ja vastuu turvallisen tilan luomisesta on toiminnan järjestäjällä.

  1. Tarjoa sopivasti ohjausta ja huomaa vertaistuen voima

Osallistujien turvallisuuden tunnetta vahvistaa myös tieto ja varmuus siitä, että apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin on saatavilla aina tarvittaessa. Tärkeää on tunnistaa millaisissa tilanteissa tukea ja ohjausta tarvitaan ja missä tilanteissa osallistujat pystyvät toimimaan itsenäisesti. Myös ryhmäytymiseen ja ryhmän sosiaaliseen toimintakulttuuriin kannattaa panostaa. Parhaimmillaan vertaisryhmä on tehokkain osallistumisen esteiden purkaja, joka tukee osallistujiaan uusissa ja haastavissakin tilanteissa!

Iloisia ja esteettömiä hetkiä toimintaanne!

Teksti: Maiju Räsänen, projektikoordinaattori

Kuva: Milla Koskela, tuntiohjaaja

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry / Tuu mukaan -hanke

Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo.
Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
We use cookies
Sivujemme suunniteltu toiminta edellyttää evästeiden käyttöä. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.