Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

Vapaaehtoistoiminnan vaikutusta vapaaehtoisten hyvinvointiin on tutkittu ja tulokset puhuvat sen puolesta, että vapaaehtoistoiminnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia vapaaehtoisen hyvinvointiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vapaaehtoistoiminnan vaikutus sen palveluita tarvitsevalle henkilölle. Mikä vapaaehtoistoiminnassa on tärkeintä sen asiakkaalle? Miten asiakas suhtautuu siihen, että häntä saattaa auttaa joka kerta eri henkilö? Halusimme Vaparissa selvittää vapaaehtoistyötä vastaanottavien henkilöiden kokemuksia ja toiveita palveluihin liittyen.


Haastattelin kolmea kerta-avun asiakasta. Näitä kolmea asiakasta yhdisti se, että he olivat saaneet vapaaehtoistoiminnan palveluita useita kertoja ja useilta eri henkilöiltä. Heidän kaikkien oli myös vaikeaa, tai ainakin turvatonta, liikkua ulkona yksin. Haastateltavien taustat ja elämäntilanteet olivat hyvin erilaisia, mutta vastauksissa nousi esiin samoja piirteitä. Jokainen haastateltavista kertoi olevansa hyvin tyytyväinen saamiinsa vapaaehtoistoiminnan palveluihin.


Haastateltavien mielestä oli hienoa, että vapaaehtoistoiminnan palvelut ovat maksuttomia. Joku haastateltavista sanoi aiemmin maksaneensa siitä, että joku lähtisi hänen kanssaan kauppareissulle. Toinen sanoi, ettei hän edes tietäisi mitä tekisi ilman vapaaehtoisten tarjoamaa apua. Haastateltavat kokivat ihmeellisenä sen, että näin hienoa työtä tehtiin ilman rahallista korvausta.


Jopa maksuttomuutta tärkeämmäksi seikaksi kaikki haastateltavat nostivat esiin avun sosiaalisen puolen: kaikki kokivat tärkeäksi sen, että vapaaehtoisesta saa juttukaverin. Vapaaehtoisten vaihtuminen ei pääsääntöisesti haitannut haastateltavia. Yksi haastateltavista sanoi, että olisi hyvä, jos vapaaehtoinen olisi joka kerta sama, muiden mielestä tärkeintä on se, että joku käy.


Vapaaehtoiset tekevät erittäin tärkeää työtä. On arvioitu, että joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi. Kauppareissulla tai lääkärikäynnillä avustaminen ei pelkästään luo asiakkaalle turvallisuudentunnetta ja tarjoa fyysistä tukea, keskustelulla ja läsnä olemisella voi olla arvaamattoman suuri merkitys asiakkaan sosiaaliseen hyvinvointiin.


Terveystieteiden opiskelija Hilda Hakkarainen haastatteli harjoittelujaksollaan Vaparin kerta-avun vapaaehtoistoiminnan asiakkaita. Teksti on aiemmin julkaistu Vaparin blogissa. https://vapariblog.wordpress.com/

Hilda Hakkarainen
Opiskelija
Jyväskylän Yliopisto